Økonomisk tilstandsrapport

Professionalisering

STRATEGI OG VÆKST


I installations- og byggebranchen

ØKONOMISK TILSTANDSRAPPORT


Formålet med at få udarbejdet en økonomisk tilstandsrapport er at få et overblik over virksomhedens økonomiske situation. Det giver rigtig god mening stort set uanset hvilken udvikling, du ønsker for din virksomhed. Der er altid mulighed for at optimere virksomhedens økonomi, men det giver særlig mening forud for en kapacitetsmæssig tilpasning, før en forretningsudviklingsproces, som et naturligt led i en salgsmodningsproces eller bare for at få et overblik over virksomhedens økonomiske situation og formåen i en svær tid.


Vi fokuserer på tre områder, afklarer hvad status er, og kommer med forslag til optimering og forbedring - lige til at implementere.


Arbejdskapital (forbedring af likviditet)

 • Gennemgang af pengebinding i arbejdskapital med anbefaling til hvorledes arbejdskapitalen kan nedbringes (bedre likviditet)
 • Gennemgang af debitorer, aldersfordeling og kreditvurdering af alle aktive kunder (risiko)
 • Gennemgang af kreditorer, aldersfordeling m.v.
 • Vurdering af lager


Forretningsfokus (driftsoptimering)

 • Gennemgang af indtjening pr. projekt (for en periode på 12 måneder)
 • Opgørelse af Indtjening pr. kunde
 • Opgørelse af Indtjening pr. overmontør
 • Opgørelse af Indtjening pr. forretningsområde


Generelt (andre forbedringer)

 • Generel gennemgang af økonomi og anbefaling af evt. andre forbedringsmuligheder
 • Vi ser på jeres bank- og lånevilkår og kommer med anbefalinger til forandring, hvis det giver mening
 • Vi foretager en overordnet gennemgang af jeres omkostninger med fokus på de områder, hvor mange virksomheder har mulighed for at finde umiddelbare besparelser


Vi udarbejder en statusrapport som opsummerer alle forhold, og giver et let overblik over de mest væsentlige forbedringsmuligheder. Vi konkurrerer ikke med virksomhedens økonomiansvarlige, men bringer stærke kompetencer i spil samt hjælper og udvikler virksomhedens medarbejdere.


Alt hvad vi udarbejder af analyser, overdrager vi til den økonomiansvarlige, uddanner i anvendelsen af pivottabeller m.v. samt sikrer, at det arbejde, vi har udført, kan lægges til grund for fremtidig styrkelse af virksomhedens økonomistyring.


Er der forhold som kræver et større engagement, hjælper vi naturligvis gerne med at implementere efter nærmere aftale.

KONTAKTThomas Hornslet

Adresse: Vemmetofte Allé 34, 2820 Gentofte

Telefon: +45 27 77 38 98

Email: thomas@hornslet.biz

ÅBNINGSTIDERMandag til fredag - 7:00 - 18:00

QUICK LINKSFORSIDE  |  PROFIL

YDELSER  |  KONTAKT OS